HJEMSENDT.


Som man kan læse i dagbogen fra operation storm. så er det voldsomme begivenhedder der prægede dagligdagen i DANBAT's område dengang i august '95. Det virkede måske ikke som det helt vilde da vi stod i det men det har da givet en del at tænke over da vi kom hjem. Der er mange der har haft problemer rent psykisk efter hjemsendelsen og der har været flere der har forsøgt at tage sit eget liv, har man læst i pressen. Men kan det passe ?? Ja, det kan man konkludere ud fra den opfølgnings undersøgelse som vi alle ( hold 7 og 8. ) har deltaget i. Der blev i 1998 udgivet en rapport i bogform fra forsvarets center for lederskab omhandlende denne undersøgels. Den rapport bringes der uddrag på efterfølgende sider ( efter mundlig sammentykke fra chefpsykolog Sten Martini. ) og det er lidt skræmmende oplysninger der kommer frem i denne rapport. Man kan konkludere at 172 personer ( 16 % ) tilhøre en risikogruppe hvor oplevelsen antages at have en negativ indflydelse på deres liv............. HMMM. Tænk over det . Forsvaret har nedsat en arbejdsgruppe i HOK med henblik på at se på hele hjemkomst procedurerne. Denne arbejdsgruppe har rapporten som et vigtigt redskab til at forbedrede sig til når andre soldater kommer hjem fra lignende situationer. Chefpsykolog Sten Martini har kontaktet undertegnet for om han må nævne denne hjemmeside i arbejdsgruppen

Bruno Thybo.

LINKS TIL:

Danske fn-soldater 2 år efter.
Telefon numre hvis du mangler nogle at snakke med eller mangler hjælp.
Artikel om tiden inden udsendelser mm. Bragt i De Blaa Baretter.