Links til følgende datoer:

Fredag d.04 august 1995
Lørdag d.05 august 1995
Søndag d.06 august 1995
Mandag d.07 august 1995
Tirsdag d.08 august 1995
Onsdag d.09 august 1995
Torsdag d.10 august 1995
Fredag d.11 august 1995

FREDAG 04 AUGUST 1995.Tilbage til toppen

Generel situation 04 AUG 1995. Klokken ca. 0500 lød luftværnssirenen i SUNJA. Samtidig rapporterede poster fra B- KMP om artillerinedslag både i adskillelseszonen, som adskiller serbere og kroater (Ingenmandsland) også kaldet ZOS, i PETRINJA og formentligt også i SISAK. Klokken 0530 kom de første meldinger om artillerinedslag i SUNJA. l løbet af morgenen blev der rapporteret nedslag overalt i adskillelseszonen. Lidt senere meldes om udgående artilleri fra KOSTAJNICA. Antallet var ca. en hvert andet minut. Ind imellem blev der affyret enkelte rør med flerrørsraketkaster. Klokken 0545 blev der rapporteret om uidentificeret luftfartøj over PETRINJA. På en af Den Danske Bataljons (DANBAT) poster i adskillelseszonen (ND 23) er serberne trængt ind bag hegnet. DANBAT har protesteret til 26 BDE. l den centrale del af adskillelseszonen i DANBAT's ansvarsområde stoppede artillerri ilden omkring klokken 0630, kun for at starte igen klokken 0715. Ildkamp foregår omkring finerfabrikken "FINEL" som holdes af den Serbiske Hær (ARSK). Den Kroatiske Hær (HV) er kommet ind i ND 40B, DANBAT har affyret varselsskud og protesteret til forbindelsesofficeren for de kroatiske styrker (LO Brest). (Uddrag af Den danske Bataljons daglige situationsrapport (DANBAT DAILY SITREP). Fredag den 04 AUG blev chefen alarmeret kl. 0400 om morgenen, hvorefter vagten kom rundt og vækkede folk, så alle var oppe, da klokken var ca. 0500. "Kroaterne har angrebet Petrinja" lød meldingen, så det var med at komme op og i tøjet. Klargøring til nærforsvar af CAMP DANNEVIRKE blev iværksat, udlevering af feltrationer og brikvand til bunkeranlæggene. Godt nok forbandede vi arbejdet, da anlæggene skulle bygges, men det skulle snart vise sig at vi fik brug for dem. l løbet af dagen blev signalforbindelserne udbygget, der blev lagt dobbelt feltkabel ud, således at telefonforbindelserne internt i lejren fungerer selvom et artillerinedslag "klipper' en ledning over. Vi får den tragiske besked, at en sergent fra B- KMP er faldet, da han efter at have været i serbernes varetægt med vold, slipper fri under et artilleri angreb, bliver ramt af kroatisk ild. Stabsdelingen(STDEL) i CAMP BOLOW skriver. Kl. 0530 briefes STDEL, overvågnings- og patruljesektionen(OVPTRSEK) og Tactical Air Control Patty (TA CP) af CHIDANBAT.- 'Kroaterne har indledt et massivt angreb på Serbisk Krajina' CAMP- BOLOW klargøres til nærforsvar, herunder køres en pansret mandskabsvogn (PMV) i stilling ved hovedvagten og lejrens anden PMV køres i stilling ved bagporten. Dagen igennem følges situationen, og der observeres udbygning af stillinger syd for lejren på den Bosniske side af floden UNA. Situationen, som den oplevedes af personel ved Infirmeriet i KOSTAJNICA: Vi blev vækket kl. 0440 med ordene: Situationen er meget tilspidset, der er iværksat diverse forholdsregler. Meldingen lød - Kroaterne angriber de serbiske stillinger i området. Vi stod op helt fortumlet, ingen var rigtigt klar over hvad meldingen betød, eller hvad der nu ville ske. Vi var gået ind i spiseafsnittet og var så småt i gang med morgenmaden, da vi hørte det første morternedslag. Vi bliver bombarderet af morterer i to byger, af 30-40 skud, der lå i en afstand af 200 meter til 1 KM fra Infirmeriet. Der kom mange meldinger over radioen, om at kroaterne havde angrebet i 2 akser. Ved ND 40 og ved os 00. Under angrebet fik vi en pace, som er en elektronisk kodet melding over radioen, om, at ved ND 40 (crossingen) var der en dansk soldat hårdt såret på grund af at serberne havde indtaget deres OP. Kroaterne begyndte så at beskyde Op,en og serberne stak af, hvilket fik den danske sergent til at gå ud og vinke med sin hjelm for at bekendtgøre, at der nu kun var UN soldater tilbage på posten. Idet han trådte frem blev han beskudt, formentligt med en 84 MM kampvognskanon. Skuddet landede ca. 3 M foran sergenten, og han blev hårdt kvæstet. 10 minutter senere var han på vej i ambulance til sygehuset i SISAK. Meldingen lød, at hans situation var yderst kritisk. Han døde inden de nåede frem. Ved ca. 1500-tiden begyndte de serbiske ambulancer at ankomme med døde og sårede til den serbiske del af sygehuset her i KOSTAJNICA. Næste hændelse skete kl. ca. 2200. En serbisk soldat og to kvinder kom bærende på en lille pige på omkring 5 år, som var kommet til skade. De havde søgt hjælp på det serbiske hospital, men var blevet afvist grundet de mange krigsskader. De henvendte sig derefter til os for at få hjælp. Der blev taget et røntgenbillede og man konstaterede fraktur. Det var et let brud, og der blev lagt en dorsal gipsskinne. Den lille pige var under hele forløbet tapper og sagde ikke en lyd.

Tilbage til toppen

LØRDAG 05 AUGUST 1995.

Generel situation 05 AUG 1995. Klokken 0730 fløj 2 ORAO J22 (Jagerfly) over DANBAT's hovedkvarter fra sydvest mod nordøst. ND 30 (CHARLIE-kompagniets delingslejr i ZOS'en) rapporterede senere flyene over SUNJA. Flyene er vurderet at tilhøre BSA(Den Bosnisk-Serpiske Hær) eller ARSK. Klokken 0811 faldt DUBICA til fremrykkende HV styrker. Chefen for D- KMP vurderer styrken af HV soldater til at være ca. 250 mand stor. DANBAT er blevet informeret om, at så længe D-KMP bliver i deres lejr vil der ikke opstå problemer. Klokken 1600 informerer ARSK DANBAT at HV er slået tilbage ved ND 46 (Populært kaldet Crossingen, som er grænseposten mellem serbere og kroater). Der er snig- skytteaktivitet i området, men intensiteten i artilleri er faldende. Klokken 1655 faldt der kroatisk artilleri 1000 m syd for SUNJA, hvorefter ARSK gengældte med artilleri over GRADUSA. Klokken 1705 blev 130 soldater med håndvåben færges over floden til området omkring ND 39. (Uddrag af DANBAT DAILY SITREP). Lørdag får vi at vide nordfra at DUBICA er indtaget af HV og at en Bataljon(-), (ca. 400 mand), er på vej mod KOSTAJNICA. Det ser indtil videre ud til at fremrykningen er midler- tidigt stoppet. Vi har besøg i lejren af vores tolk Mira, som er sammen med den danske journalist, der var hernede tidligere på holdet. Serbiske soldater rykker nordpå fra DVOR i ukendt antal. De første flygtninge er begyndt at passere lejren i DVOR. Lidt over klokken 6 aften melder ND 71 at biler med mange dokumenter kører over broen ved deres post. Det kunne se ud til at Dvor's administration er ved at forlade byen, eller måske brigaden, alle kører i civile biler, både militæret og alle andre. Samme aften er der en livlig trafik med lastvogne (ca.- 20) ned mod det gamle ND 59, hvor der ligger et meget stort militært depot. Klokken 2226 udsendtes et signal til alle om at der var risiko for, at serberne ville tage danske gidsler, så der må ikke være fremmede inden for hegnet.4 Stabsdelingen(STDEL) i CAMP BOLOW skriver. Kl. 0445 er der artilleri over KOSTAJNICA by, herunder lander flere granater i Bosnien. Artilleri ilden ophører kl. 0800. Dagen igennem følges kroaternes fremrykning fra nord og øst mod KOSTAJNICA, blandt andet meldes der om ca. 1000 kroatiske soldater på vej østfra fra DUBICA mod KOSTAJNICA. l løbet af eftermiddagen mistes telefonforbindelsen til en post (ND 53), som ligger ved broen i KOSTAJNICA. Hovedvagten observerer dagen igennem en stadig tiltagende flygtningestrøm og sidst på dagen ses en del soldater blandt flygtningene. Situationen, som den oplevedes af personel ved Infirmeriet i KOSTAJNICA: Kl. 0455 blev morgenmaden igen brat afbrudt af 3 artilleriskud (1 55 MM). De blev affyret fra en afstand af ca. 15 KM. Et skud lå på højre side, et andet på venstre side af infirmeri- et, det tredje skud gik midt henover langt ind i Bosnien. 30 min. senere blev vi overfløjet af et jagerfly i lav højde. Det lød meget anderledes end de fly, vi er vant til at høre, så vi var i tvivl om, hvad det var. Ved 1 O-tiden blev stemningen igen trykket, da vi fik meddelt af NKISTKMPIDANBAT 8 havde taget sit liv hjemme i Danmark. Ved 20-tiden fik vi at vide, at vi skulle besætte vores nærforsvar grundet serbernes hastige tilbagetrækning, Tilbagetrækningen ville foregå tæt forbi infirmeriet, så vi kunne forvente både gidseltagning og beskydning med diverse våben KL. 2130 får vi en melding over radioen, at der var observeret en kampvogn af typen - T84- kørende af vejen, der går forbi infirmeriet, samtidigt får vi en anden melding, at der også er observeret en 100 mm panserkanon. Vi kunne derefter høre panserstøj nede fra vejen, men var ikke i stand til at vurdere hvem eller hvad, som kørte dernede. Kl. 2200 lyder et meget kraftigt brag, en skudafgang og få sekunder efter et endnu større brag, et brisant nedslag ca. 30 m fra infirmeriets hovedindgang. Ca. 5 sek. efter nedslaget, var der en del forvirring, da ingen vidste, hvad der foregik. Sanitetsbefalingsmanden gik ud for at se, om der var sket nogle skader på bygningen eller på køretøjer, men det var heldigvis ikke tilfældet. En serbisk soldat kom løbende op til pigtrådshegnet råbende om hjælp for derefter at kaste sig ind over. Vi kunne konstatere at venstre arm var totalt flået op og at der stak knogle- stumper ud. Overlægen blev kaldt ud, og manden blev båret ind på operationsstuen og fik i løbet af den næste times tid amputeret armen ca. 10 cm. over albuen. Overlægen og sygeplejerskerne samt sygepasserne bar alle hjelm og fragmentationsvest under hele operationen. Der blev ringet til 26 BDE og meldt, at vi ønskede ham afhentet hurtigst muligt. Han blev afhentet inden han vågnede af narkosen.

Tilbage til toppen

SØNDAG 06 AUGUST 1995.

Generel situation 06 AUG 1995. Det er lykkedes HV at indtage vitale områder i DANBAT's ansvarsområde. l D-KMP område er situationen rolig, DUBICA er under kontrol af HV og HV har vist interesse i at samarbejde. l C-KMP ansvarsområde har HV nu kontrol over SUNJA 5 og rykker frem mod syd mod KOSTAJNICA. l B-KMP område har HV kontrol over PETRINJA og også her er HV samarbejdsvillige. l A-KMP område er situationen rolig, HV har nu total kontrol over området ved BLINJSKI KUT. l STKMP område har situationen været rolig hele dagen, mange flygtninge har forladt Krajina over broen ved BOSANSKI.5 NOVI via ND 71. Ved hovedkvarteret har situationen været spændt, adskillige ARSK enheder har passeret lejren. I to tilfælde har der været udvekslet skud mellem ARSK og lejren. Alle OPICP har lidt under ARSK ydmygelser og chikane og få OPICP er blevet angrebet, våben og udrustning er blevet stjålet. (Uddrag af DANBAT DAILY SITREP) Kl. 1450 ses en lastvogn med firlingeaffutage (4 tunge maskingeværer til bekæmpelse af primært fly) 1 00 m fra bagport. Hvorhen den kører vides ikke. En tung transportvogn ses kørende på omfartsvejen mod ND 71. Samtidig trænger 10-12 soldater ind i huset med antenner skråt bag bagporten. De henter en lille kranvogn og kører op mod byen. Kl. 1458 melder ND 05A om kraftig eksplosion med efterfølgende røgudvikling 5-7 KM vest for dem. De gætter på et armnunitions-depot. Måske VOLINJA-depotet, hvilket bliver meldt til 61, som er kaldetal for DANBAT's operationscenter. Klokken 1510 henvender 2 Krajina- serbiske soldater sig i hovedvagten og beder om en bil, så de kan komme til Bosnien. De bliver jaget væk. 1530 er de ved bagporten og forlanger at STKMP overgiver sig og udleverer materiel og biler. Da dette nægtes, truer de chefen med at han vil være skyld i at hans soldater og han selv skal dø. Kl. 1732 går en af soldaterne i stilling på et fladt tag 150 m fra lejren og klargør en panserværnsraket til bekæmpelse af kampvogne (PVR), og STKMP går i nærforsvar. Soldaten affyrer sin PVR og rammer 2 vandtanke som gennemhulles. KMP besvarer ilden og derefter er alt roligt. Stabsdelingen(STDEL) i CAMP BOLOW skriver. Kl. 0445 iværksætter kroaterne igen kraftig ildforberedelse over KOSTAJNICA by. ARSK enheder passerer nu hovedvagten i stort antal og optræder op ad formiddagen provokerende over for vagten. Soldaterne, som passerer vagten, virker meget trætte og hovedkvarteret forventer nu et snarligt kroatisk angreb på KOSTAJNICA. CHIDANBA T ad- varer kommandanten i hovedkvarteret (KIH) om faren for eventuelle gidseltagningsforsøg fra serbisk side. Søndag formiddag trues hovedvagten af desperate soldater, hvoraf en er bevæbnet med en panserværnsraket (PVR). Der afgives to varselsskud fra lejren mod de serbiske soldater, som nu har truet personellet i hovedvagten. Vagtpersonalet trækker sig hurtigt tilbage fra hovedvagten, og glemmer derved et let maskingevær (LMG), som serberne derefter tager i deres besiddelse. En panserværnsraket affæres øjeblikket efter mod hovedvagten, raketten rammer en betonklods og serberne trækker sig tilbage under afgivelse af håndvåbenild mod lejren. Over middag oplever hovedvagten en "drive-by-shooting" hvorunder flere projektiler slår ind i træværket. Senere ankommer 10- 1 5 desperate serbiske soldater, som forlanger hoved- kvarterets overgivelse, samt udlevering af våben, ammunition og køretøjer. Da dette bliver afslået, beskydes lejren, hvorunder flere af lejrens soldater befinder sig i skudlinien. Radiostationen, som holder forbindelsen til Danmark, bliver truffet. Situationen, som den oplevedes af personel ved Infirmeriet i KOSTAJNICA- Alt var roligt indtil kl. 0400, da en UNCIVPOL bil med stor hastighed kørte op foran INF og bremsede. Ud sprang 5 uniformerede serbere og råbte på tysk at de ville have D-Mark eller Dollars. Der bliver råbt alarmering, og de indser, at vi er for mange, hvorpå de flygter. Så har vi ro indtil kl. 0440, hvor de vender tilbage. Der bliver igen råbt alarmering, og alle kommer hurtigt ud og indtager deres pladser bag dækningen. Ordren "Tag ladegreb og afsikre" bliver givet. Der bliver ikke løsnet et skud fra os, men de når at stjæle en jerrycan med diesel og på vej væk, affyrer de en byge, der rammer vinduesrammen 2 meter over hovedet på os. Kl. 0500 starter nye artillerinedslag i afstand 50 - 200 meter fra os. Nu er vi trætte, og håber på lidt ro. Det får vi indtil kl. I 000, hvor vi bliver udsat for 2 serbiske MIG 21 jagere, der beskyder vejen nedenfor infirmeriet, fra øst mod vest med 23 mm. dobbeltløbede maskin- kanoner, og en time efter igen, men denne gang fra vest mod øst. Det sidste serberne foretager sig, inden de forlader området, er at afbrænde de nærliggende huse og ammunitionsdepoter. Det medfører en del detonationer og vildfarende fragmenter.

Tilbage til toppen

MANDAG 07 AUG 1995. Generel situation

HV har nu kontrol med hele den nordlige del af DANBAT's ansvarsområde. HV ud- fører oprydningsoperationer og antisnigskyttepatruljer i hele den nordlige del af ansvarsområdet. I den sydlige del af området holder HV presset oppe på de resterende og rystede ARSK styrker. HV rykker fremad i en langsom men stadig fart. Omkring middag passerede HV NDE 05 (DIVUSA) og avancerede videre ad vejen sydpå mod DVOR. Kampene mellem HV og ARSK fortsætter på et intensivt niveau i den sydlige del af DANBAT's område. (Uddrag af DANBAT DAILY SITREP) Kl. 0040 meldes fra ND 71 om en del soldater, ikke så mange civile som tidligere. Samtidig er der brand i et hus, som ligger tæt ved posten. lngeniørdetachementets soldater (IG) har ikke længere observation til den person, som kl. 0042 er gået ind på skolen, bevæbning kan på grund af mørke ikke konstateres. KL. 0125 melder ND 71 at branden nærmer sig deres position, dog er der et hus imellem. Kl. 0335 er branden ved broen ved at ebbe ud, flygningestrømmen er aftagende. Kl. 0348 hører ND 07A bæltestøj fra kampvogne eller lignende fra skoven nordvest for DVOR by. Kl. 0500 er der kun 2-3 flygtninge i minuttet ved ND 71. 0558 meldes om plyndring af DVOR by. Vedligeholdelsesdelingen (VEDLDEL) melder 0603 om 3 soldater ved fabrikken, som er nabo til lejren. I af dem løber ind i fabrikken. Forsvinder igen 5 minutter senere. 10 minutter over 6, oprensning i huse ved omfartsvejen. Den pansrede mandskabsvogn (PMV) ved førerbunkeren melder om 8 stk. TAM-lastbiler med lille kanon kørende gennem byen mod syd. Forbered at modtage dele af staben (ST(-)IDANBAT) med 2 timers varsel, lød ordren nordfra kl. 0956. Det var meningen at CHIDANBAT skulle til DVOR, for at monitere flygtsingestrømmen. Det blev dog aflyst idet HV genoptog kamphandlingerne. Kl. 1735 kampvognsskud , samt kraftig håndvåbenild i byen. De fire mand på ND 71 beordres af serberne til at forlade posten. Lidt senere beordrer serberne de danske soldater til at kæmpe på deres side mod kroaterne. 1745 ses en T55 kampvogn fra VEDIDEL position kørende mod syd. 1747 kalder ND 71 og siger at de ikke længere må tale med os. 1750 nok en T55 ved VEDLDEL kørende mod syd. Kl. 1751 meldes til hovedkvarterets taktiske operationscenter (TOC), at radioforbindelsen er mistet til folkene fra ND 71. Kl. 1751 observerer VEDLDEL soldater i byens kirketårn. Kl. 1800 skiftes frekvens på radioen, da radioen fra ND 71 er på ARSK hænder.7 Navnene på de fire mand, som er tilbageholdt af ARSK: SG J. H. Jensen KS J. Green KS C. Jørgensen KS S. R. Stæde AF 16177 AF 16172 AF 16174 AF 16161 Kl. 1802 får vi igen forbindelse med ND 71. De får ordre til at trykke sig. Kl. 1807 beordres tolken af TOCén , til, via radioen på OP ND 71 at kontakte ARSK og forklare dem HV betingelse for våbenhvile, da vi formoder at de har bemandet posten og derfor lytter på radioen. Kl. 181 9 går der 3 KVG-skud fra sportsplads umiddelbart syd for lejren. Kl. 1824 er de 4 mand fra ND 71 ikke længere bevogtet af ARSK. De overvejer at trække mod sky- debanen, og kl. 1826 gør de det, og går i skjul. Straks efter søger de i vestlig retning. Fra IG bunker meldes kl. 1935 om afsiddet gruppe, som rykker frem mod syd ad vejen gennem DVOR by, medbringende klargjorte panserværnsraketter. Kl. 2000 er der igen artilleri over DVOR, så alle er helt nede i bunden af dækningerne. Et kvarter senere er ART direkte over lejren. 2030 meldes om snigskytter tæt på CAMP. Kl. 2130 er der tæt på 50 mand på skolen. Kl. 2200 er der kontakt med CHIDANBAT som siger, at han har kontakt til HV (LO) i KOSTAJNICA. Kan kontaktes på tlf. 044 540009 navn Peter Tulo. Stabsdelingen(STDEL) i CAMP B(JLOW skriver. I løbet af mandag morgen beskydes KOSTAJNICA igen med artilleri. Ved middagstid afleveres de to soldater fra ND 53, af 2 serbiske soldater, frataget alt tøj og personlig udrustning. De er meget forslåede og rystede men glade for at være blandt venner igen. Mandag eftermiddag indtager de kroatiske enheder KOSTAJNICA, og der høres hårde kampe i centrum af byen. En del huse står i brand, og derved også vores telefonkabler. Den primære telefonforbindelse til kompagnierne virker således ikke mere og forbindelsen holdes nu via bataljonens VHF-net. I løbet af aftenen får CHIDANBA T kontakt til den kroatiske forbindelsesofficer i KOSTAJNICA. Kamphandlingerne i byen ser ud til at være afsluttet omend der stadig høres spredt skydning og der meldes om evt. snigskytte-aktivitet ved broen til Bosnien i KOSTAJNICA's centrum. Personellet i CAMFI BOLOW kan nu sove påklædte i deres prefab's igen, dog bibeholdes en sikkerhedsbesætning i vitale dele af lejrens nærforsvar. Situationen, som den oplevedes af personel ved Infirmeriet i KOSTAJNICA: Kroaterne har indtaget KOSTAJNICA og. alt er roligt.

Tilbage til toppen

TIRSDAG 08 AUGUST 1995.

Generel situation den 08 AUG 1995. Situationen i den nordlige del af DANBAT ansvarsområde er fortsat rolig og DAN- BAT forbereder nedlæggelse af OPICP i den tidligere adskillelseszone (ZOS). l den sydlige del af ansvarsområdet fortsætter kampene med uformindsket intensitet i DVOR by og konfrontationslinien er beregnet til at gå gennem midten af byen i øst- vest retning. Intensive kampe fra hus til hus i DVOR by. Der er indikationer at både ARSK, HV og ABIH er involveret i kampene. Der har været diverse møder mellem CHIDANBAT og HV, for at lette trykket på CAMP DANNEVIRKE i DVOR. (Uddrag af DANBAT DAILY SITREP) I Kl. 0048 ses 5 militære lastvogne udfor hovedvagten. Personel i 3 af dem. Fem minutter i et en kampvogn under fremrykning fra et område omkring Brigadehovedkvarteret i DVOR (BDE) mod syd. Et minut senere melder lntendantursektionens soldater (IT-SEK) at der er en mand i lejren, fulgt af 3 schæferhunde. Kl. 0122 er manden i lejren stadig ikke fundet. Kl. 0142 er to personer uden for hegnet (sandsynligvis flygtninge) set gående nord for lej- ren, langs hegnet. Kl. 0220 er der måske kontakt med ham, der hoppede over hegnet, hesteskoen bliver afsøgt,. dog uden resultat. 3 ARSK soldater løber over marken ved hovedvagten kl. 031 I. Lastvogne kører ind i og ud af DVOR mod nord (måske sanitet). 0333 går lyset ud mod skolen ved IT-SEK bunker i stykker. Igen kl. 0600 detonationer og skydning med håndvåben. Kl. 0715 kraftig shelling d.v.s. granatnedslag, fragmenter falder ned over lejren. KVG på vestlig vej skyder op gennem byen. 0804 igen skud fra KVG på vejen. Artilleri og morternedslag vest for lejren. Skuddene kommer fra retning N D 07A. Kl. 1 0 minutter over otte er der sporadisk kampvognsskydning øst for lejren mod BOSANSKI NOVI, som er byen der ligger lige overfor ND 71, på den anden side af floden. 0815 skyder ART fra en position ved 07A mod Bos. Novi. 0840 skydes med flerrørsraketkaster fra ND 07A mod syd. Kl. 0848 indskyder en kroatisk kampvogn sin kanon ved at skyde mod elmast på østside af UNA. Kl 8 minutter i 9 tager kroaterne 2 serbiske krigsfanger, set af VEDLDEL (grå 2). Kl. 0900 observeres x-antal soldater i grøften ved hovedvagten, skydende let maskingevær (LMG)-byge mod syd. De har ameakansk-lignende baseball-caps på. Serbisk soldat fra cementfabrikken skyder på kroater, som er ud for hovedvagten. Samtidig skyder en kampvogn med sin kanon i østsydøstlig retning. Og, som er kaldetal for Panserværns- raketdelingsføreren (PVRDEL) skal, såfremt soldat på cementfabrikken skyder ind i lejren, prøve at "dysse ham ned". Der lyder igen KVG skud fra byen. Ved hovedvagten ligger en såret kroatisk soldat, han søger sammen med kroatisk feltpræst via Og at få hjælp i lejren. Endnu engang skud fra fabrikken. Vi forsøger førstehjælp til den sårede kroat. Der smides forbindinger og morfin ved bommen, feltpræsten hopper ind gennem pigtråden og henter det, får flået sin uniform, og hopper igen ud på den anden side af hovedvagten, hvorefter den sårede trækkes i dækning bag jordbunken uden for lejren af sine egne og afventer ambulance. Klokken er nu 0936. Alt personel er i bunker igen klokken 0956. Det virker som om HV vil plastre DVOR til med artilleri med efterfølgende infanteriangreb gennem byen. Klokken 1 00 1 vil den kroatiske forbindelsesofficer i DIVUSA vide, hvor hans sårede soldat befinder sig. Der meldes at han er trukket bagud mod nord. 10 minutter senere høres ned- slag i udkant af byen i sydvestlig retning. Fra skudafgang til nedslag går der ca. 7-8 sekunder, så det må være morter. Kl. 1034 høres kampvognsskud, det lyder som om der skydes i nordlig retning. Fra TOCén meldes kl. 1105 om 2 UN-PMVér i området ved KO- STAJNICA. STKMP afkræfter: Vi har alle vores PMV'er inde. Måske er det A-KMP, som roterer folk på OP ND 54 ved Volinja-depotet? Klokken halvtolv melder Og at der stadig er HV til venstre for hovedvagt ved de røde huse. kl. 1200 ses uidentificeret mand i lejren ved VEDLDEL terrasse (HV-soldat, deserteret). Chefen og Milka løber ned til signalcentret for at fastslå hans identitet. Klokken 121 0 skydning vest for lejren. Ca. 30 minutter senere skydes med KVG umiddelbart vest for lejren. Klokken halv 3 kæmper de stridende parter nært om skolen i DVOR. Skolen har modtaget X-antal skud evt. panserværnsraketter og håndgranater. Fem minutter senere kastes håndgranat ind i skolen. Nogle af de handicappede som er efterladt i skolen beordres med hænderne på nakken ud af skolen under våbenmagt. 1450 observeres patrulje ved VEDLDEL gående mod skolens indgang og kort efter meldes fra FSBM bunker på taget af hovedkantinen om likvidering af resterende handicappede på skolen. Klokken 1500 er husrækken ved busstationen i brand (meget kraftig brand kl. 1510). Kl. 1521 bekræftes 5 personer liggende ubevægelige i skolens aula. 1545 meldes om bæltestøj fra pansrede køretøjer ved busstationen. To timer senere bomber 2 kroatiske jagerfly Bos. Novi. Der høres 4 kraftige detonationer. Kl. 1802 høres lyde umiddelbart bag plankeværket ind til skolen. Det er 4 pattegrise, som er sluppet ud af deres sti et sted i byen viser det sig. Lidt i ni høres kraftig skydning mod nordvest i retning Glinavejen. NDE 05 (DIVUSA-lejren) melder at de har problemer med radioen, ingen strøm. 2220 er der opstart af kampvogne og/eller pansrede mandskabsvogne i DVOR, salver med lysspor passerer hen over lejren, spredte kampe i byen på begge sider af lejren. Kl. 2230 er der stille som graven. En time senere slækkes beredskabet, således at 113 kan hvile uden støvler. Stabsdelingen(STDEL) i CAMP BOLOW skriver. Klokken 0248 høres en kraftig detonation og nærforsvaret besættes. Flere vinduesrammer er blæst ud og vinduer i CA MP-bygningen er smadret, ligesom en del afskærmningsplader er væltet. Senere viser det sig at kroatiske enheder har sprængt broen til Bosnien. Dagen igennem høres stadig skydning i KOSTAJNICA by. Situationen er nu rolig og de første møder i hovedkvarteret mellem CHIDANBA T og kroaterne afholdes. Situationen i D VOR følges nøje Situationen, som den oplevedes af personel ved Infirmeriet i KOSTAJNICA: Kl. ca. 0200 - alt er fredeligt - de fleste ligger og sover. Pludselig høres et kæmpe brag, vinduer bliver trykket ind og et stort lysglimt ses over broen, der forbinder KOSTAJNICA og BOSNIEN. Senere får vi at vide at landfæstet og 25 m. bro er bortsprængt med ca. 500 kg. sprængstof. Hermed er OPERATION STORM ovre for vores vedkommende.

Tilbage til toppen

ONSDAG 09 AUGUST 1995.

Ingen uddrag af DANBAT SITREP. Det var et meget kort hvil, for allerede 0045 meldes igen om artillerinedslag.(Luftsprængninger). NKIKMP forsøger via TOC at få det stoppet. 0245 melder NDE OS(DIVUSA) om helikopterstøj i det fjerne- Kvarter i 5 melder DIVUSA om passage af 2 tunge morterer, mindre civil bil og 4 lastvogne med soldater. Klokken 0905 er der igen kraftig bombning af DVOR by, broen over UNA ved Bos.Novi er intakt, der stømmer stadig flygtninge over, ifølge ND 71, som vi har kontakt med hver halve time døgnet rundt. Klokken 0935 lykkedes det bataljonchefen sammen med cheferne for A- og C-KMP at få stoppet bombningen af DVOR. Der skydes fra stillinger et sted mellem A- og C-KMP. Kl. 1053 kører 2 KVG i position på vej vest om lejren med retning DIVUSA. Kl. 1 1 06 lyder ca. 3 KVG-skud. Der er igen kraftig røgudvikling ved busterminalen. Ti minutter i tolv skydes med morter fra positioner nord for byen mod Bos. Novi. Kl 1205 er der igen granatnedslag i byen og KVG-skud op gennem byen. Kl. 1215 rykker infanteriet frem gennem byen, sand- synlighed for artilleri er aftagende idet HV infanteri avancerer uden større besvær. Kl. 1245 høres kraftig artillerinedslag mod syd (Bos. Novi). Kl. 1405 konstaterede MJ Jensen at hans telefonkabel var skåret over af et fragment fra en granat. Fra kl. 1655 er der fortsat rengøring i DVOR by. Rengøringsmidler: KVG - ART - MT -TMG. Kraftig nedskuring af diverse bygninger med kampvogn. Extermination af store og små dyr med moderat hastighed. Kl. 1735 rykker 2 delinger frem i spredt orden tilsyneladende til sikring af vejene og nordlig del af byen. Kl. 1820 overflyves byen fra nord til syd af MIG-21. Returnerer straks efter mod nord uden at bombe. Så det er sikkert kun fotorekognoscering af broen ved BOSANSKI NOVI. Lidt over halv syv bliver 2 soldater ført ud af et hus med hænderne over hovedet ud for GRÅ 1, som er kodebetegnelsen for en af VEDLDEL's nærforsvars- stillinger. Part ukendt. Klokken 1930 bliver de døde i skolen, i samarbejde med HV, dækket til med blå lagner. Alt foregår på en pæn og anstændig måde. Stabsdelingen(STDEL) i CAMP 8(bûlow skriver. Den kroatiske civiladministration gennemfører rekognoscering i byen. Om eftermiddagen afgår en pansret mandskabsvogn med stabsdelingsføreren, signalspecialister og batalionens lngeniørofficer fra lejren for at besigtige og eventuelt udbedre skader på signalhøjen. Under turen igennem byen observeres omfattende ødelæggelser, første brofag på broen til Bosnien er væk og flere steder er kablerne til signalhøjen brændt over. Signalhøjen er heldigvis intakt.

Tilbage til toppen

TORSDAG 10 AUGUST 1995.

Generel situation 10 AUG 1995. Situationen i DANBAT ansvarsområde er stadig rolig. HV er i gang med at tage kontrol over de sidste områder i DANBAT's område. l tillæg til HV oprensningsoperationer, er den kroatiske civiladministration ved at blive etableret. Der er ikke flere flygtninge i DVOR-området. Serberne bygger bunker på østsiden af UNA ved ND 52. (Uddrag af DANBAT SITREP) Kl. 0337 melder vagten at der er hul i en slange på løstank, der er ca. lækket 2.000 I diesel (skudhul eller fragment) Nødreparation iværksættes. Natten er rimeligt rolig. HV soldater har i løbet af morgenen sat levende lys ved de døde i skolens aula. Kl. 0940 får STKMP ordre til at klargøre en Ingeniørgruppe (IGGRP) til indsættelse ved jernbanebroen ved ND 52. De skal konstatere om der er sikker passage over til Bosnien. Hvis det er tilfældet, skal broen bruges til at flygtninge kan komme over pr. traktor samt gående. 02 (ambulance fra INFIDANBAT), som er på vej sydpå kl. 1028 melder at 113 af broen er klappet sammen, og et brofag på den bosniske side er bortsprængt. Ingeniøropgaven er dermed midlertidigt ud- sat. Kl. I 050 ankommer ambulancen med læge til lejren. Signal fra bataljonchefen kl. 1 1 1 0: Prioritet 1: Hente folkene fa ND 71, som stadig holder sig skjult i en gammel serbisk "Tito"- bunker, hjem. Prioritet 2: Egen enheds sikkerhed. Prioritet 3: IGPSN til broen ved ND 52 for at undersøge dens muligheder. Prioritet 4: Monitering af flygtningesituationen i DVOR. Ambulancefolkene melder at have set 5-6 morterer nord for byen, samt flere hundrede sol- dater samme sted. Klokken 1233 afgår næstkommanderende sammen med forbindelsesofficer fra den fremrykkende kroatiske hær, i 2 PMVér fra PVRDEL, for at hente personellet fra ND 71 hjem. Ligeledes blev der kl. 1233 af Chefen, overlægen, KS L. Petersen, PVRDEL, og OKS Buhl, PVRDEL, taget billeder af åstedet for likvideringen, af hensyn til senere efterforskning. Desværre blev der fundet en person mere, så antallet af konstaterede døde er nu oppe på 7. Sidste person blev dækket med lagen. Grundet lukke de døre i skolen, kan det ikke konstateres, om der er flere. Kl. 1256 er personellet fra ND 71 ombord i PMV med næstkommanderende og 1 0 minutter over 1 er de tilbage i lejren. Følgende er fra DANSK TV3 den 10 AUG 1995 (Tekst-TV): Fire danske FN-soldater har i tre dage holdt sig skjult i en skov ved byen DVOR i Kroatien. Soldaterne blev mandag aften af Krajina-serbiske soldater tvunget til at forlade deres OP ved UNA-floden tre kilometer syd for DVOR. Først torsdag eftermiddag lykkedes det danskerne at komme tilbage til deres lejr i DVOR. De havde da holdt sig skjult i næsten 3 døgn i en nærliggende skov. Fire minutter i to ankommer bataljonchefen til lejren hvor han bliver indtil klokken 1500. Bataljonchefen er rundt for at hilse på folkene i deres stillinger. Lidt i tre passeres DIVUSA af ca. 1 00 politifolk i busser og politibiler på vej mod DVOR. lidt over 3 kører 09 mod KO- STAJNICA med de 6 gæster, som strandede hernede i forbindelse med DANBAT-marchen i torsdags. Kigger indenfor i DIVUSA-lejren på tilbagevejen. Feltpræsten bliver hentet i KOSTAJNICA. [)er er en hel del personer, der har behov for at tale med ham, måske især de 4 ude fra ND 71. Stabsdelingen(STDEL) i CAMP BOLOW skriver. Krigen ser ud til at være slut og arbejdet med at bringe lejren tilbage til normal tilstand på- begyndes.

Tilbage til toppen

FREDAG 11 AUGUST 1995.

Ingen uddrag fra DANBAT SITREP. Det ser ud til at krigen er forbi, og at vi for første gang siden torsdag nat i sidste uge kan sove i vores egne PREFABS. Oprydningen startede straks efter appel kl. 0705. HV forbindelsesofficer ønskede at tale med de fire soldater fra ND 71, de blev kaldt op over radioen, og blev indhentet ved DIVUSA. Her talte den kroatiske FO lidt med dem, skrev deres navne op i sin bog, og kørte igen. Alle de tidligere beboede huse mellem DVOR og DIVUSA (ikke ruinerne) var besat af HV. Et enkelt hus var de dog ved at brænde af. Krigsdagbogen, som er UKLASSIFICERET er udfærdiget af OKS-1 K-E.Christiansen efter bidrag fra Stabskompagniets journaler, samt Infirmeriet og Stabsdelingen i KOSTAJNICA. Ansvarshavende redaktør er Chefen for Stabskompagniet Major J. Kold. Nærværende er nedfældet for at belyse situationen, som den blev oplevet af de sol- dater fra Stabskorni3agniet/DANBAT, som opholdt sig i DVOR og KOSTAJNICA under de heftige kampe i starten af august 1995. For at så mange som muligt, også for personer uden militær baggrund kan få udbytte af at læse dette, følger nu en kort liste over brugte forkortelser samt kort med placeringer over kompagniets poster, både i og uden for lejrene i DVOR og KOSTAJNICA.

'Tilbage til toppen.' 'Tilbage til forside.'